Kangallarda Bağışıklık
logo

Sivas Altınyayla’da doğdum ve kangal merakım 16 yaşımda başlamıştır. Koyun sürülerimiz kurtlar tarafından kapılmaktaydı. 3 yavru kangal aldıktan sonra onların eğitilmesi ve sürünün içinde kurtları ve sürüyü tanıması çok önemliydi. Kangalın ırkından gelen sürü sevdası alışmalarında çok büyük önlem taşımaktadır ve bu kangal köpeklerinin eğitilmesinde çok büyük başarılar elde ettim ve bu kangal sevdam çok hızlı bir şekilde hayatımı etkiledi. Sonrasında çiftlik açmaya karar verdim ve siz kangal sevenlerine tanıtmak için çalıştım.

İletişim Bilgilerimiz

0545 327 48 87

0545 327 48 87

haskangallar@gmail.com

haskangallar@gmail.com

Kangal Üretim Çiftliği Altınyayla / Sivas

Pzt - Pzr, 08:00 - 22:00Kangallarda Bağışıklık

Kangallarda Bağışıklık

Silycumin köpeklerin bağışıklık sistemini destekleyen, karaciğer fonksiyonlarını düzenleye yardımcı yem premiksidir.

İçeriğindeki Devedikeni ve Zerdeçal; 

Karaciğer ve böbreklerden toksinleri atar

Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını düzenler

Karaciğer rejenarasyonunu destekler

Diyabetle hasar gören böbrekleri destekler

Antioksidan özellikleri anti kanser desteği olarak yarar sağlayabilir

Köpeğiniz antibiyotik ve kemoterapi tedavilerinde, iç ve dış parazit ilaçları sonrasında ve aşılarla hatta endüstriyel mamalarla bile birçok toksine maruz kalırlar. Karaciğerde depolanan bu toksinleri vücuttan atmak için Silycumin kullanılması tavsiye edilir.

Silycumin içeriğinde %80 gibi yüksek bir oranda Silymarin etken maddesi içeren Deve dikeni ekstratı kullanılmıştır.

Silycumin içerisinde kullanılan Zerdeçal Ekstraktının etken maddesi Curcumin olarak adlandırılır. Bilinen bir gerçek vardır ki Curcuminin vücuttaki emilimi zayıftır. Silycumin içerisinde özel teknolojiyle üretilmiş suda çözünen Curcumin kullanılmaktadır. Buda ürünün vücuttaki emilimini artırarak biyoyararlılığını arttırır.

Kullanım Şekli

Silycumin tablet kedi ve küçük ırk köpeklerin sağlıklı gelişimini destekleyen Deve Dikeni ve Zerdeçal içerikli yem premeksidir. Aminoasit ve vitamin ihtiyacını karşılamak için.

Büyük ırk köpeklerin her 10 kg canlı ağırlığı için 1 tablet (1,5 g) hesaplanarak mamalarına ilave edilir veya direk verilir.

Uyarılar

Sadece köpekler için kullanılır. Çocukların ulaşamayacakları yerde muhafaza ediniz.4 haftalık kullanımdan sonra 1 hafta ara verilmesi tavsiye edilir.8 haftalıktan küçük köpeklerde kullanmayınız. Hamile ve emzirme döneminde kullanılması tavsiye edilmez.

Köpekleri çeşitli hastalıklara karşı korumak için aşılamanın önemi yadsınamaz bir gerçektir. Ancak yanlış aşılama programı ya da uygun olmayan aşılar yavrunun kaybına neden olabilir. Bütün aşılar aynı teknik ve bileşimde olmadığından, kimisi yarardan çok zarar verebilir. Bu nedenle veteriner hekimler hayvanın sahip olduğu koşullar gözönün de bulundurularak farklı hayvanlar için değişik aşılama programları kullanabilirler.

 

Aşılar, hastalığa yol açan etkenin hastalık yapamayacak derecede zayıflatılması ya da bağışıklık oluşturabilecek proteinli yapıların ayrılması suretiyle oluşturulan ve antijen duen bir bileşim içerirler. Antijenler hayvanın vücuduna çeşitli yollarla (burun damlası, deri altı, kas içi enjeksiyon)verilerek, hayvanın bununla mücadelesi sağlanır. Mücadele sonunda galip gelen hayvana ardışık olarak (tekrarlı) antijen verilerek bir nevi hayvan asıl mikroba karşı silahlandırılır.

 

Yavru köpeklere yapılan aşıların karnelerine yapıştırılan etiketlerinde DHPLPICR gibi simgeler görürsünüz. Bunlar antijeni verilen hastalığın baş harflerinden oluşmaktadır ve antijenin bulunduğunu ifade etmek için kullanılırlar.

 

D - Distemper (Gençlik Hastalığı)

H- Viral hepatitis (Karaciğer iltihabı);

L - Leptospirosiz (Sarılık yapan mikrop);

Pi- Parainfluenza (Üst solunum yolu hastalığı yapan bir virüs)

P- Parvovirüs (Kanlı ishal hastalığı)

C- Coronovirüs (Viral ishal)

R- Rabies (Kuduz)

 

Unutulmaması gereken bir nokta hiç bir aşı ya da aşılama programının 100% garantili olmadığıdır.  Çünkü özelikle yavrularda aşılara karşı oluşacağı bağışıklık yanıtını birçok faktör etkileyebilir ve çok karmaşık bir yapıya sahip olan bağışıklık sistemi, henüz tam anlamıyla aydınlatılmış değildir.(Yavru köpeğin aşılanmasında en önemli olgu anneden geçen antikorların varlığıdır. Antikorlar antijen dediğimiz yapılara karşı oluşturulan savunma araçlarıdır.)

 

Yeni doğan yavrular, eğer anneleri daha önce aşılandı ise ya da hastalığı geçirmiş ise, annelerinden plasenta yoluyla ya da süt emme suretiyle antikor denen bağışıklık maddelerini pasif olarak(kendileri üretmeden)alırlar. Böylelikle yeni doğan yavru kendi bağışıklık sistemi mikroplarla mücadele deneyimi ve gücü kazanıncaya kadar geçici bir süre annesinin antikorlarıyla kendisini savunur. Anneden alınan (matarnal)antikorlar annenin bağışıklık durumuna göre değişir ve mikrop türüne özgürdür. Yani her hastalık için seviyeleri eş değer olmayabilir. Örneğin; kanlı ishal hastalığına karşı yeterli iken gençlik hastalığına karşı yeterince koruma sağlamayabilir. Anneye ait antikorlar belirli bir süreden sonra ortadan kalkar iken, yavrunun bağışıklık sistemi gerek mikropla karşılaşma, gerekse aşılanma suretiyle gelişmeye başlar. Hayvanın hastalığa yakalanmadan evvel aşılanması ve bağışıklık elde etmesi arzulanır. Ancak anneden gelen antikorlar hayvanı hastalığa karşı olduğu gibi aşıya karşı da korur. Bu durum aşıların bağışıklık vermemesinin en önemli nedenidir.

 

Maternal (anneye ait) antikorların tükendiği ve yapılan aşının henüz bağışıklık oluşturamadığı dönem "pencere" olarak isimlendirilmektedir. Hayvanın hastalığa karşı bağışıklığı olabilmesi için tekrarlı aşılamalar sonucu yeterli antikor seviyesine ulaştırılması ve son aşılamadan 10-12 günlük süre geçmesi gereklidir. Maternal antikorlu köpeklere aşı yapıldığında gençlik hastalığına karşı köpeklerin 95% 12 haftalık korunma sağlayabilmesine karşın, kanlı ishalde ancak 60-70 % oranında köpek aynı sürede korunabilir. Kanlı ishalde 3-4 defa aşılama sonrasında 18-20. haftalarda yeterli korunma sağlanabilir.

 

Aşının türü, yani zayıflatılmış canlı-virüs yada ölü-virüs aşısı olması da önem taşır. Canlı aşılar daha çabuk ve daha uzun sürekli bağışıklık oluşturmasına karşın, normal hayvanda çoğalabilme riski taşırlar ve yan etkileri çoktur(distemper encephilitisi) gibi. Ölü aşılar daha geç bağışıklık oluşturması, yeterli bağışıklık için tekrar enjeksiyonlar gerektirmesine karşın çok daha güvenlidirler ve daha fazla tercih edilmektedirler.

 

Aşıların soğuk zinciri (4-8 C) bozulmadan korunması da bağışıklık oluşumunda önem taşır. Tekrarlı nakiller taşınma koşullarının iyi olmaması (aşırı sarsıntı) gibi nedenler ile aşılarda bozulmalar olabilir. Aşıdaki antijen miktarı da bağışıklık oluşmasında önem taşır. Bir şişe içindeki aşı antibiyotik gibi hayvanın canlı ağırlığına göre bölünerek kullanılmamalıdır. Ayrıca kas içi yapılması gereken bir aşının deri altı verilmesi aşının özelliğini yitirmesine neden olabilir. Bu gibi yanlışlıklara yer vermemek için üretci firma önerileri dikkate alınmalıdır. Hayvanın ırkının aşının bağışıklık oluşturması ile bir ilgisi yoktur. Doberman, Rotthweiler ve English Springer Spaniel ırkı köpekler kanlı ishal ve gençlik hastalıklarına çok dayanıksız oldukları halde doğru bir aşılama programı ile yeterli korunmaya sahip olabilirler. Ölü virüs aşısının üzerinden 2 hafta geçmeden yapılan canlı virüs aşıları etkili olamaz.

 

Bakteriyel hastalıklar viral hastalıklara oranla daha az görülürler. Bakteriyel hastalıklara karşı hazırlanmış aşılar hemdaha az etkili olur, hem bağışıklık süreleri kısadır hemde yan etkileri çoktur.

 

Köpeklerin Leptospirosiz, bordetelloz(çiftlik öksürüğü hastalığı) ve borreliosis (Lyme hastalığı) aşıları ticari olarak bulunmamaktadır.

 

Aşılama takvimi öncesi hayvanın parazitlerden arındırılması gerekir. Ayrıca aşı verilmeden önce olanaklar ölçüsünde kan tahlili yapılması (Hemogram) eğer yapılamıyorsa en azından ateşin bulunup bulunmadığı belirlenmelidir. Zira hastalığın kuluçka döneminde yapılacak aşı daha kötü sonuçlar verir.

 

Aşılamada Yaş Faktörü : Yavru köpeklerin ilk aşısı ne zaman yapılmalıdır? Çoğu uzmanların bu konuda ortak olarak buluştuğu nokta aşırı baskılayıcı T hücreleri, endojen, kortikosteroidler veya maternal antikorların interfesi nedeniyle, ilk aşılamanın en azından 4.haftadan sonra yapılmasıdır. Bu düşüncenin temel esprilerinden biri de modifiye canlı aşıların oluşturduğu ciddi yan etkilerdir. Zayıflatılmamış köpek gençlik hastalığı virüsü aşısı, 3 haftalık küçük yavru köpeklerde ensafalitise (beyin iltihabı),zayıflatılmış köpek gençlik hastalığı virüsü aşısı da kardiyomiyopatilere neden olabilmektedir. Bir araştırmada doğumdan hemen sonra aşılanan bir Labradorun yavrularında, aşılamayı takip eden 22.günde sinirsel belirtilerin görüldüğü ve bu yavrulardan 5 tanesinin öldüğü kaydedilmiştir. Bu araştırmaların sonuçları yavru köpeklerde ensafalitisin geliştiği gözlemlenmiştir.Yine Distemper aşısının yol açtığı komplikasyonlara dikkat çeken bir başka araştırmada yaşları 4 ay ile 8 yıl arasında değişen köpeklerde sinirsel belirtiler ve kısa süreli felç gözlenmiştir. Muayeneler sonucu bu köpeklerde non-supurative meningit